Kategoria: rewitalizacja

Od programowania do realizacji

Kapitał społeczny rośnie, gdy ludzie zyskują poczucie, że mają wpływ na rzeczywistość. Po to właśnie wprowadzono zasadę partycypacji już na etapie przygotowywania programu rewitalizacji. Sukces odniosą gminy, które poważnie potraktowały tę pracę. A jeśli w strukturach urzędu powołały własne zespoły ds. rewitalizacji, to zdążyły wykształcić kadry zdolne zarządzać procesem wdrażania i monitorowania programów.