Kategoria: dobre praktyki

Sposób na program

Jak gminy pracowały nad swoimi programami rewitalizacji? Bywało różnie. Prezentujemy trzy przykłady działań, w których do głosu dopuszczono mieszkańców. Już z samego procesu programowania można wyciągnąć wiele korzyści. Pojawiają się one jako „efekt uboczny” prac, ale są wartościowe dla gmin i ich mieszkańców. Tekst wzbogacony o materiał filmowy.