Nie ma wygranych ani przegranych

Przed Pomorzem Zachodnim wciąż duże wyzwania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej czy zakończenia modernizacji taboru kolejowego. Inwestujemy też w zdrowie i kulturę – ogłaszamy przetargi na budowę Morskiego Centrum Nauki i przebudowę Teatru Polskiego. To program inwestycyjny wart ponad miliard złotych. Dotychczas wkład własny dla tych inwestycji finansowaliśmy z nadwyżki budżetowej. Teraz jednak ruszają duże przedsięwzięcia, które wymagają zaangażowania środków zewnętrznych.

Życie w harmonii

W rewitalizacji chodzi o poprawę jakości życia mieszkańców zdegradowanego obszaru. Nie można tego robić bez ich udziału i zaangażowania. A zaangażują się dopiero wtedy, gdy będą przekonani, że to nie jest proces narzucony z zewnątrz. Społeczność musi mieć realny wpływ na to, co się będzie działo z nią i w jej otoczeniu – mówi dr hab. inż. arch. Radosław Barek z Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej.

Od programowania do realizacji

Kapitał społeczny rośnie, gdy ludzie zyskują poczucie, że mają wpływ na rzeczywistość. Po to właśnie wprowadzono zasadę partycypacji już na etapie przygotowywania programu rewitalizacji. Sukces odniosą gminy, które poważnie potraktowały tę pracę. A jeśli w strukturach urzędu powołały własne zespoły ds. rewitalizacji, to zdążyły wykształcić kadry zdolne zarządzać procesem wdrażania i monitorowania programów.

Sposób na program

Jak gminy pracowały nad swoimi programami rewitalizacji? Bywało różnie. Prezentujemy trzy przykłady działań, w których do głosu dopuszczono mieszkańców. Już z samego procesu programowania można wyciągnąć wiele korzyści. Pojawiają się one jako „efekt uboczny” prac, ale są wartościowe dla gmin i ich mieszkańców. Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Stocznie dostaną wsparcie

Po ponad trzech latach starań władz regionu Komisja Europejska zgodziła się, by do zachodniopomorskiej branży okrętowej trafiło ok. 60 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Nabór rusza 1 sierpnia.

spektakl Fundacji Teatr Teatr EFS

Sieć włączonych i aktywnych

Prężne i aktywne społeczności lokalne, w których nikt nie jest pomijany ani wykluczany. Taki cel stawiają sobie organizacje wspierające ekonomię społeczną zrzeszone w Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dzięki temu na Pomorzu Zachodnim powstają nowe przedsiębiorstwa społeczne, a już istniejące spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia nabierają wiatru w żagle.

Działaj jak Społecznik

Ponad pół tysiąca zrealizowanych inicjatyw społecznych w całym województwie – Program Społecznik okazał się wielkim sukcesem ubiegłego roku. Teraz wraca ze zdwojoną siłą, czyli dwoma filarami wsparcia i podwójną kwotą środków.

Rzecznik prostszych funduszy

Beneficjenci dzięki swoim spostrzeżeniom mogą przyczynić się do zmian w realizacji programu, wprowadzania uproszczeń w systemie lub redukcji obciążeń administracyjnych – mówi Agata Florek-Gnat, Rzecznik Funduszy Europejskich RPOWZ 2014-2020.